İnsan Kaynakları Yönetimi-2

Michael Faraday, Elektrik Enerjisini, Mekanik Enerjiye çevirmeyi başardığında, bu buluşun insanlığa ne katkısı olacak diye sorarlar… soruya soruyla karşılık veren Faraday şöyle cevaplar… “Peki yeni doğmuş bir çocuğun dünyaya katkısı ne?”[1]

Girişimcinin de yeni doğmuş bebeği girişimin kendisinden çok iş analizleridir. Girişimi asıl büyütecek ve katma değer yaratacak olan iş süreçlerini oluşturmak ve bu süreçleri yönetmektir. Unutulmamalıdır ki girişimcinin müşteriye sunmayı planladığı her ürün veya hizmet bir iş sürecinin sonucudur. 

Girişimlerde, iş süreçlerinin analizi ve düzenlenmesini öncelikli olarak gerçekleştirenler, örgütsel yapılarını daha kolay tamamlayacak buna bağlı olarak da fırsatları önceden görme, değişime uyum sağlama, kalite ve verimliliğin artması gibi önemli çıktılara ulaşacaktır.

Peki, iş analizi nasıl yapılır? Tek başıma yapabilir miyim? Doğru sorular nelerdir? 

İş analizi, belirli bir işin en küçük parçalarıyla detaylı bir biçimde tanımlanıp incelenmesi sürecidir ve kişilerden, çalışanlardan bağımsız sadece işin nasıl yapıldığı incelenir. Normalde Teknik bir süreçtir, profesyonel olarak incelenmesi için deneyim ve tecrübe gerektirir. Yine de girişiminizin analizini; ister tek başınıza ister ekip ile çalışıyor olun, zaman kaybetmeden aşağıdaki soruları kendinize veya ekininize sorarak iş analizini başlatabilirsiniz. Bunun için bir form oluşturmanız ve ankete/ gözleme dayalı inceleme yolu belirleyerek elde ettiğiniz bilgileri anlamlı verilere dönüştürmelisiniz.

 • Çalışan ne (iş) yapıyor?
 • Çalışan işi nasıl yapıyor?(yöntem ve teknikler)
 • Çalışanın kullandığı makineler, aletler, donanım, vb. şeyler nelerdir?
 • Çalışanın yaptığı bu iş sonrasında hangi ürün, hizmet (çıktılar) sağlıyor? 
 • Çalışanın yaptığı işi normal koşullarda gerçekleştirebilmesi için gerekleri nelerdir? (Yetenek, bilgi, tecrübe, eğitim vb.)
 • Çalışan işi hangi koşullarda yapıyor? (İşin yapıldığı ortamın ve çevrenin faktörleri)

Bütün soruları sordunuz ve elinizde verileriniz mevcut bu bilgileri ne için kullanacağız? Yazının başında bahsettiğimiz gibi örgüt yapılandırmasına hazırsınız artık. 

Analiz’den elde ettiğiniz verilerden 

 • Organizasyon Şemasının oluşturulması (hiyerarşik yapı ve bölümlerin birbiriyle ilişkileri) 
 • Çalışan istihdamı için gerekli temel yetkinlikler ve çalışan eğitim süreçlerinin oluşturulması 
 • İş gücü planlama (norm kadro) 
 • Araç, gereç tayini 
 • Performans değerlendirme, ücret skalasının oluşturulması 
 • İşler arasındaki ilişkiyi ve belirsizlikleri tanımlama ve giderme 

Girişiminizin her yeni ürün, marka, hizmet girişiminde iş analizlerinin yenilenmesi ve buna bağlı olarak örgütsel yapıdaki değişikliklerin gerçekleşmesi önemlidir. 

Faraday bugün yaşasa teknik olarak iş analizini; “Girişimin, dönüşüm enerjisi olarak tanımlardı. ☺️” Ürünleriniz, hizmetleriniz, dönüşümleriniz bol olsun dilerim.

Cinovasyon Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe SEVİNDİK

KAYNAK:
http://www.metefizik.com/index.php/fizigin-dogasi