Proje Yazma Hizmeti

Fikir geliştirme aşamasından, projenin teslimine kadar geçen tüm süreçler için farklı hizmet paketleri bulunan Derneğimiz, işletmeler/girişimciler için Ulusal ve Uluslararası Ar – Ge Fonları (TÜBİTAK-TEYDEB, KOSGEB, Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi, Kalkınma Ajansları), İhracat Destekleri (Ticaret Bakanlığı, KOSGEB), AB Projeleri, TKDK Projeleri, Tarım Bakanlığı KKYDP Projeleri, EBRD Projeleri ve Yatırım Teşvikleri konularında proje yazımı hizmeti verir.

Proje yazma hizmeti kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz:

15 çiftçiye İstiridye Mantarı Üretim Çadırı verilecek ve 12 ay boyunca en iyi üretim teknikleri bu çadırlar üzerinden ilçe genelinde üretim yapan tüm çiftçilere öğretilecektir.

Sunulan program: Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
Projedeki rolümüz: Proje hazırlama ve İştirakçi olma
Başvuru sahibi: Terme Belediyesi
Bütçe: 2.338.740 TL
Başvuru tarihi: 25.01.2021

Gençlerin Kişisel Gelişim Ve Girişimcilik alanlarında eğitim almasını, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri bir mekan sağlamak.

Sunulan program: Gençlik1 2021
Projedeki rolümüz: PROJE HAZIRLAMA
Ortaklar: Genç Fikirler ve İnovasyon Derneği
Bütçe: 343.182,82 ₺
Başvuru tarihi: 20.08.2020

Kaynakların verimli kullanılması ile birlikte israfın önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması ile birlikte atık oluştuğu durumda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması, bunun başarılabilmesi ve sürdürülebilmesi için en etkin eğitimlerin ve bilgilendirilmelerin yapılması ve “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanacak faaliyetler yürütmektir.

Sunulan program: eksik bilgi
Projedeki rolümüz: PROJE HAZIRLAMA
Ortaklar: Atakum Belediyesi
Bütçe: 5.701.139,00 ₺
Başvuru tarihi: 12.05.2020

Sunulan program: Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı EuropeAid/167108/ID/ACT/TR
Projedeki rolümüz: İŞTİRAKÇİ
Başvuru sahibi: Samsun Üniversitesi
Ortaklar: Uluslararası İnovasyon Derneği
Bütçe: eksik bilgi
Başvuru tarihi: 27.01.2020

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden ve Samsun Üniversitesinden mezun olacak son sınıf mühendislik ve mimarlık fakülteleri öğrencilerine ve yeni mezun olmuş işsiz mühendis ve mimarlara, endüstriyel tasarım yetkinliklerini geliştirmek, kendi işini kurmak isteyenlere mentorluk yapmak, devlet desteklerinden faydalanabilmeleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek ve iş arayanlara da iş bulmak amacı ile bir eğitim merkezi tefriş etmek. Ayrıca ilçemiz köylerinde eğitim gören ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yaşayan 6 – 10 yaş arası ilköğretim okulu 1.236 çocuğumuza STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), Robotik Ve Kodlama ekipmanları aracılığıyla, derslerde gördükleri konuları, farklı bir bakış açısı ile deneyimletebilmektir.

Sunulan program: SODEP
Projedeki rolümüz: ORTAK
Başvuru sahibi: Atakum Belediyesi
Ortaklar: OMÜ, Uluslararası İnovasyon Derneği
Bütçe: 1.467.680,00 ₺
Başvuru tarihi: 18.10.2019

112 gencimize sadece teorikte değil, pratikte de başarılı olabilecekleri bir meslek edindirmek, kurs tamamlandığında her bir kursiyerimizi işe yerleştirmek, Canik ilçemizin işsizlik oranını azaltabilmektir. Bilgisayar destekli mobilya tasarımcı kursumuza en az ön lisans mezunu, en fazla 25 yaşındaki gençlerimiz; mobilya CNC operatörü kursumuza en az lise mezunu, en fazla 30 yaşında, diğer kurslarımıza ise okuryazar ve 18 – 35 yaş arası gençlerimiz başvurabileceklerdir. Böylece her yaş gurubu ve eğitim seviyesindeki gençlerimizi istihdam edebilecek mobilya imalatçılarının da nitelikli iş gücü ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. Ayrıca, Canik Belediyesinin altında yer alan ve çok büyük bir alana sahip personel otoparkının 1.000 m²’lik bölümünü kullanarak ihtiyaç fazlası bir alanı oldukça fayda sağlayacak bir amaç için düzenlemiş olacağız.

Sunulan program: SODEP
Projedeki rolümüz: İŞTİRAKÇİ
Başvuru sahibi: Canik Belediyesi
Bütçe: 1.770.000,00 ₺
Başvuru tarihi: 17.10.2019

Proje Amaç: Yaratıcı endüstriler sektöründeki tasarım ve modelleme kabiliyetlerini geliştirecek bir tasarım akademisi kurarak Samsun’da tasarım odaklı üretime yön vermek, yerel sanayinin katma değerini ve yeni ürün geliştirme potansiyelini arttırmak.

Kurulacak tasarım akademisi, Samsun’da yaratıcı endüstrilerin gelişmesini sağlayan bir ortam sağlama hedefinin yanı sıra yerel KOBİ’lerin ve girişimcilerin ihtiyaçlarını ele almak için eğitim programlarına odaklanacaktır. Akademi, hem insan kaynakları kapasite geliştirmeyi hem de yerel sanayilerin tasarım ve prototip oluşturma gereksinimlerini çözmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle akademi, en son teknoloji odaklı tasarım eğitimlerini ve bu tasarımları yapabilmeye imkan tanıyacak cihaz ve ekipmanları hizmet olarak sunacaktır.

Sunulan program: Rekabetçi Sektörler CISOP2014/031-879
Projedeki rolümüz: ORTAK
Başvuru sahibi: Samsun Büyükşehir Belediyesi
Ortaklar: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, OKA, Samsun Ünivesitesi, STSO, Çarşamba – Bafra – Terme – Vezirköprü – Havza TSO
Bütçe: € 4.786.650,0
Başvuru tarihi: 19.06.2019

PDF incelemek için tıklayın