Üyelik

Üye Olma Koşulları

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Öğrenciler de derneğimize üye olmak için başvurabilirler. (Öğrencilerden giriş ücreti ve üyelik aidatı alınmaz.)

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek organlarınca değerlendirilir ve yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Her üye yazılı olarak bildirmek ya da e-devlet üzerinden dernek üyeliğinden istifa etmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelik işlemlerini hemen başlatmak istiyorsanız aşağıda yer alan formu indirip, gerekli bilgileri doldurduktan sonra bize ulaştırmanız gerekmektedir.

ÜYE BAŞVURU FORMUNU İNDİR