Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz: Girişimciler, yatırımcılar, mentorlar, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel şirketler, üniversiteler ve diğer kuruluşların inovatif fikirlerinin hayata geçirilmesi, belirlenen sorunlara çözümsel bakış açısı ile yaklaşan yenilikçi projelerinin uygulanabilir hale getirilmesi ve bu faaliyetlerinin her aşamasında katılımcı, şeffaf ve adil bir iletişim yaklaşımı ile sürdürülebilir işbirlikleri sağlamak için çalışmaktır.

Vizyonumuz: Tüm hedef kitle ile işbirliğini, inovatif fikirlerini birlikte oluşturmak, geliştirmek; projelerini eğitsel, yönetsel araştırma, geliştirme ve en iyi uygulama yöntemlerini kullandırarak birlikte hayata geçirmektir.