Yönetim Kurulu

2021-2023 Yönetim Kurulu Üyeleri

Cavit ÇAKAR

Yönetim Kurulu Başkanı

Onur BARAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hayriye Sema KÜÇÜKADA

Yönetim Kurulu Saymanı

Tekin BARTIK

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Ayşe SEVİNDİK

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Şevki ARIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat BİLGİN

Yönetim Kurulu Üyesi

2019-2021 Yönetim Kurulu Üyeleri

Cavit ÇAKAR – Yönetim Kurulu Başkanı | Onur BARAN – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Hayriye Sema KÜÇÜKADA – Yönetim Kurulu Sayman Üye | Ayşe SEVİNDİK – Yönetim Kurulu Üyesi | Erdoğan YAŞAR – Yönetim Kurulu Üyesi | Evren ERTAN – Yönetim Kurulu Üyesi