İnovasyon Nedir?

İnovasyon, Latince bir sözcük olan “innovatus”tan türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre inovasyon; yenileşim, değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması, yenilik olarak tanımlanmıştır.

Uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında, OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu’na göre inovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması olarak tanımlanmıştır.

 

İnovasyon Süreçleri; Fikir, Konsept, Prototip, Üretim ve Pazara Sunmayı içerir.

İnovasyon Çeşitleri; Pazarlama İnovasyonu, Ürün İnovasyonu, Hizmet İnovasyonu ve Organizasyonel İnovasyon olarak ele alınmaktadır.