İnsan Kaynakları Yönetimi-1

Harika bir fikriniz var, bu fikre tutku derecesinde bağlısınız, kendinize inancınız tam, iş modelini belirlediniz ve ‘Start up’…

ama kiminle?

Girişimcilikte ekip kurma, inancını hedefini ekibe aktarma, liyakati sürdürebilir kılma, ekibinin motivasyonunu sağlama, ekibini büyütme ve geliştirme gibi fonksiyonlar, başlıktan da anlaşılacağı gibi bir ‘İKY’ yani İnsan

Kaynakları Yönetimi’dir.

İster tek başınıza bir ekip, ister en az 2 kişilik bir ekip olun ‘İnsan Kaynakları’ yönetiminiz başlamıştır.

Peki nedir İKY? Literatürde pek çok İKY tanımına rastlamak mümkün, ben ‘işletmedeki ya da oluşumdaki sürekli uyum ve  denge süreci olarak tanımlıyorum ‘

Daha basitleştirelim, ilk ekip arkadaşınızı işe alacaksınız ve iş ilanı vereceksiniz. Bugüne kadar siz, oluşumunuzda belli bir uyum içinde çalıştınız, yani kendi girişimcilik dengenize göre bir sisteminiz vardı ve bu sisteme yeni kişiler ile yeni fonksiyonlar ekleyeceksiniz. Türk- Amerikan deyimine göre; Sistemi tekrar set edeceksiniz 😉

Dolayısıyla bu ilanı vermeden önce  bir takım hazırlıklar yapmanız gerekli; (İş Modeli oluşturduysanız işiniz daha kolay olabilir, 5 yıl öngörülü bir Organizasyon yapılandırması aşağıdaki hazırlıkları hızlandıracaktır.)

• İş analizi yapılmalı ve uygun unvan veya pozisyonda iş ilanı verilmeli
• Pozisyona uygun iş tanımı ve sorumluluklar neler olmalı belirlenmeli
• Çalışma koşullarının oluşturulması (Girişimcinin de çalışma saatlerini düzenleyecektir)
• İş Kanununa göre hukuki gereklilikleri ve belgeleri nasıl sağlayacağım
• Çalışanlar ile nasıl bir yapı oluşturacağına karar verilmesi (Örn.: Ekip Lideri/Ekip Üyesi, Ekip Üyesi/Ekip Üyesi, Yönetici/Çalışan, İş Ortağı/İş Ortağı, aile gibi olalım Abi/Abla desin…)
• Çalışma verimliliğini, performansını hangi kriterlere göre belirleyeceğim? Nasıl ölçeceğim? / değerlendireceğim?
• Uyum Eğitimini nasıl vereceğim, start up- oluşum- işletmemim ruhunu nasıl anlatacağım?

O zaman yukarıdaki hazırlıklarımız da tamamlanınca iş ilanımızı verebiliriz, iş analizinden uygun kriterlere göre özgeçmiş seçimi ve mülakat kısmına geçebiliriz. Mülakatı işe alım görüşmesi olarak düşünmek yerine, inancınıza ve tutkunuza ortak olacak en az sizin kadar bu fikre bağlanacak, büyütecek, geliştirecek  ekip arkadaşı bulma olarak görmek sizin daha rahat ve odaklı bir görüşme yapmanıza yardımcı olacaktır.

Yukarıda kısaca Seçme ve Yerleştirme fonksiyonuna değindiğimiz; İKY yani ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’nin genel fonksiyonları aşağıdaki gibidir.

⁃ İş Analizi ve Tasarımı
⁃ Seçme ve Yerleştirme
⁃ Özlük Hakları ve İş Kanunu
⁃ Oryantasyon ve Entegrasyon (Tutundurma)
⁃ Ücretlendirme
⁃ Performans Yönetimi
⁃ Kariyer Yönetimi
⁃ Eğitim ve Gelişim Yönetimi

Dikkat ederseniz, İK fonksiyonlarının veriliş sırası uygulandığında aynı zamanda büyüyen, gelişen ve çalışanına değer veren, çalışanı da beraberinde büyüten bir işletmeye dönüşümünü de göstermektedir. Önümüzdeki yazılarda her bir fonksiyona ve uygulanmasına değineceğiz.

Son olarak, İK Fonksiyonlarının sırası;
Girişimci için takip etmesi ve sistemine yerleştirmesi faydalı bir yol haritasıdır.

Bu yolda ilk durağımız olan; İş Analizi ve İş Tasarımında görüşmek üzere…

Bir İK duası: ‘Liyakatlı çalışanlarınız bol olsun‘

Cinovasyon Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe SEVİNDİK